Close
Những sản phẩm nổi bật
2,2*1,6*0,4m ( không bao gồm ghế đơn)

SOFA GIÁ RẺ 001 2,2*1,6*0,4m

11.390.000 VND
8.300.000 VND
3,2*1,8*0,4m ( không bao gồm bàn)

SOFA GIÁ RẺ 004 3,2*1,8*0,4m

15.730.000 VND
11.580.000 VND
2,5*1,7*0,4m

SOFA GIÁ RẺ 006 2,5*1,7*0,4m

10.450.000 VND
7.300.000 VND
2,5*1,7*0,4m ( không bao gồm ghế đôn, bàn)

SOFA GIÁ RẺ 008 2,5*1,7*0,4m

10.450.000 VND
7.300.000 VND
2,5*1,9*0,4m ( không bao gồm ghế đôn)

SOFA GIÁ RẺ 028 2,5*1,9*0,4m

8.950.000 VND
7.800.000 VND
2,5*1,7*0,4m ( không bao gồm ghế đơn, bàn)

SOFA GIÁ RẺ 034 2,5*1,7*0,4m

9.950.000 VND
6.800.000 VND
2,5*1,7*0,4m

SOFA GIÁ RẺ 050 2,5*1,7*0,4m

10.450.000 VND
7.300.000 VND
2,5*1,3*0,4m (chưa bao gồm ghế đôn, bàn)

SOFA GIÁ RẺ 051 2,5*1,3*0,4m

11.050.000 VND
7.700.000 VND
2,5*1,7*0,4m

SOFA GIÁ RẺ 059 2,5*1,7*0,4m

11.450.000 VND
9.300.000 VND
2,5*1,7*0,4m (chưa bao gồm bàn)

SOFA GIÁ RẺ 061 2,5*1,7*0,4m

10.450.000 VND
7.300.000 VND
2,5*1,7*0,4m (không bao gồm ghế đơn)

SOFA GIÁ RẺ 078 2,5*1,7*0,4m

9.950.000 VND
6.800.000 VND
2,5*1,7*0,4m

SOFA GIÁ RẺ 084 2,5*1,7*0,4m

11.350.000 VND
7.200.000 VND

SOFA GIÁ RẺ 097

9.200.000 VND
7.500.000 VND

SOFA GIÁ RẺ 098

8.500.000 VND
7.200.000 VND
2.8*1.9*0.4m

SOFA GIÁ RẺ 109

9.500.000 VND

SOFA GIÁ RẺ 124

8.700.000 VND
7.200.000 VND

SOFA GIÁ RẺ 141

8.200.000 VND
6.500.000 VND

SOFA GIÁ RẺ 182

9.600.000 VND
8.600.000 VND
Kích thước: 3.5*1.9*1.9*0.37m (Không bao gồm bàn và ghế đôn)

SOFA GIÁ RẺ 195

15.900.000 VND
Kích thước: 2.5*1.8*0.37m. (Không bao gồm bàn)

SOFA GIÁ RẺ 198

9.900.000 VND